Търговска дейност
Е-магазин Терем
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
9/17/2011

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
10/12/2010

към предишната страница
Търговската дейност на клона включва:
  • маркетинг;
  • реклама;
  • търговия;
  • реализация на произведената гражданска продукция.
Клонът организира търговската си дейност в съответствие и единство с търговската политика на дружеството в рамките на предоставените му правомощия, съгласно чл.26 ал.2 и ал.4 от Правилника за устройството и дейността на “ТЕРЕМ” ЕАД – София.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД