Търговска дейност
Е-магазин Терем
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
11/28/2018

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
11/20/2018

към предишната страница
Търговската дейност на клона включва:
  • маркетинг;
  • реклама;
  • търговия;
  • реализация на произведената гражданска продукция.
Клонът организира търговската си дейност в съответствие и единство с търговската политика на дружеството в рамките на предоставените му правомощия, съгласно чл.26 ал.2 и ал.4 от Правилника за устройството и дейността на “ТЕРЕМ” ЕАД – София.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД