Търговска дейност
Е-магазин Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019

към предишната страница
Търговската дейност на клона включва:
  • маркетинг;
  • реклама;
  • търговия;
  • реализация на произведената гражданска продукция.
Клонът организира търговската си дейност в съответствие и единство с търговската политика на дружеството в рамките на предоставените му правомощия, съгласно чл.26 ал.2 и ал.4 от Правилника за устройството и дейността на “ТЕРЕМ” ЕАД – София.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД