За Контакти
Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


Георги ДрумевУправител на
„ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД, ТЪРГОВИЩЕ
7700 гр. Търговище
Ул. "Ал. Стамболийски" № 31 п.к. 112

Тел. 0601/64148, 64183
Факс 0601/66696
e-mail: office_xk@mail.bg
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД