Производствени дейности
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


Основната производствена дейност на завода има ешелонирана браншова структура, която обхваща:
 • Металообработване с ковашко-пресови технологични процеси.
 • Производство на инструменти, инструментална екипировка и приспособления.
 • Машиностроене в обхвата на:
  • производство на компоненти за скоростни кутии, редуктори и трансмисионни агрегати и др. продукти (корпусни детайли, валове, оси, зъбни колела);
  • монтаж и изпитание на скоростни кутии, редуктори, трансмисионни агрегати;
 • Капитален ремонт и модернизация на БТТ, верижни и колесни машини, както и на техните двигатели и агрегати.
Във връзка с капиталния ремонт и модернизацията, браншовата структура се допълва с частично развити технологични мощности за: демонтаж, измиване и дробеструене; широка гама възстановителни операции; електротехника и електроника; оптика; приборостроене и т.н.

Вътрешно-заводска производствена структура.

Вътрешно-заводската структура е на основата на обособени звена – цехове със завършен продуктово-технологичен цикъл за:
 • Полуфабрикати, поковки, щамповки и щанцови изделия.
 • Инструменти за металообработващите, металорежещите и другите машиностроителни дейности на завода.
 • Готови крайни изделия:
  • скоростни кутии, редуктори и трансмисионни агрегати;
  • капитален ремонт и модернизация на БТТ
  • резервни части, като краен продукт;
  • капитален ремонт на двигатели и агрегати, като краен продукт.
Вътрешно-цеховата структура е на смесен принцип, с обособени звена – участъци за продукт и/или частен технологичен процес. Независимо от подхода за оптимална организация на производствените процеси, непрекъснато развитие и разширение на завода (до 1990 год.), е наложило компромисни решения за прекъсване и пресичане на отделни технологични процеси и товаропотоци.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД