Новини
„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия

Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
Завода изработва мебели за обзавеждане на офиси и жилища по поръчка
Продължава производството на алуминиева дограма с профили на белгийската 
фирма „ДЕКЬОНИНК”.

КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА

Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите посредством вградени в стените листове от висококачествена балистична стомана, чиято дебелина съответства на класа защита, 7,62x39мм куршум от Ак 47.

ОБЯВЛЕНИЕ № 205/17 на Държавен съдебен изпълнител

Подписаната Маргарита Моллова, ДСИ при PC гр. Търговище, обявявам на интересуващите се, че от 16.08.2017 г. до 17.09.2017 г. - 17,00 часа, по искане на взискателя „Терем” ЕАД, ЕИК-129008074, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Левски Г ул. „Станислав Доспивски” бл. 40 ще се проведе в канцеларията ми в РАЙОНЕН СЪД гр. Търговище, ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ, находящи се в производствената база на „Терем Хан Крум”ЕООД в гр. Търговище, ул.”Ап. Стамболийски” № 31, собственост на „Метанагройл” ЕООД ЕИК-202057945, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 153, вх. Б, ет. 1, ап. 1, представлявано от Управителя Петър Димитров Касев - длъжник по изпълнението, а ИМЕННО:

1.Трактор колесен ХТЗ-1722121, зав. № 5154 -Остатъчна стойност - 81 200 лв., Цена за продан - 60 900 лв., Задатък - 6 090 лв.

2.      Трактор колесен „Чери” РК504А, ид. № 1402124А - Остатъчна стойност - 19 720 лв.; Цена за продан - 14 790 лв., Задатък - 1 479 лв.

3.       Трактор колесен „Чери” РК404А, ид. № 1402109А - Остатъчна стойност - 14 500 лв.; Цена за продан - 10 875 лв.; Задатък - 1 087,50 лв.

4.       Трактор колесен „Чери” РК504А, ид. № 1402120А - Остатъчна стойност - 14 500 лв., Цена за продан - 10 875 лв., Задатък - 1 087,50 лв.

5.       Сонда с винт Ф30, комплект - Остатъчна стойност - 1 160 лв., Цена за продан - 870 лв.; Задатък - 87 лв.    

6.      Сенокосачка с кардан, комплект - Остатъчна стойност - 1 508 лв.; Цена за продан - 1 131 лв.; Задатък - 113,10 лв.

7. Плуг 4 корпусен I - Остатъчна стойност - 1 740 лв., Цена за продан - 1 305 лв., Задатък - 130,50 лв.  

8.    Каналокопател - Остатъчна стойност - 580 лв.; Цена за продан - 435 лв.; Задатък - 43,50 лв.

9.     Тороразпръсквачка с кардан серия ЕХ203 - Остатъчна стойност - 812 лв.; Цена за продан - 609 лв.; Задатък - 60,90 лв.

10.Дробилен апарат за клони и вейки - Остатъчна стойност - 812 лв.; Цена за продан - 609 лв.; Задатък - 60,90 лв.

11.  Гребло - Остатъчна стойност - 464 лв.; Цена за продан - 348 лв.; Задатък - 34,80 лв.

12.  Сметосъбирачка - Остатъчна стойност - 696 лв.; Цена за продан - 522 лв.; Задатък - 52,20 лв.

Общата стойност на продаваните вещи за публичната продан е 103 269 лв.

Депозитът за участие от 10 %, а съответно и наддавателната стъпка за закупуване на всички движими вещи накуп е 10 326,90 лв.

Интересуващите се от процесиите вещи могат да се явят в канцеларията на СИС при PC - Търговище всеки присъствен ден и час, за да прегледат съдебно - техническата експертиза.

Задатъкът от 10 % върху началната цена на продаващите се движими вещи за участие в търга се внася предварително по сметка на Държавен съдебен изпълнител в ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА гр. Търговище, IBAN: BG91 FIN V915033UB408410 - BIC FINVBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си, заедно с квитанцията за внесения задатък, в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на ТРС, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 от ГПК/.

На 18.09.2017 г. в 09,00 часа в сградата на Районния съд в присъствието на явилите се наддавачи, ДСИ съставя протокол и обявява купувача, съгласно чл. 492 от ГПК


Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД