Услуги
Терем
*
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения
8/8/2019

*
Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
8/7/2019


"Терем - Хан Крум"ЕООД - Търговище извършва следните услуги:

  • Капитален ремонт на дизелови двигатели с мощност до 800 к.с.;
  • Пълна гама скоростни кутии, редуктори, трансмисионни агрегати, системи и възли за машините - от номенклатурата за капитален ремонт и модернизация на БТТ и гражданските им аналози;

В рамките на обособеното производство функционират технологични мощности (механични, заваръчни, галванични и др.), които осигуряват:

  • Производство на широка номенклатура резервни части, инструменти и ЗИП на ремонтираните и модернизираните крайни изделия, техните двигатели и агрегати;
  • Възстановяване на детайли с остатъчен ресурс;

В мащаби на модерен машиностроителен завод са развърнати технологични мощности за обработка на корпусни детайли, зъбни колела и валове, техният монтаж и изпитване;


  • Капитален ремонт на дизелови двигатели с мощност до 800 к.с.
още...
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД