Обособено производство - 2
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018

към предишната страница
Обособено производство – 2 ( ОП-2 )
     ОП-2 е специализирано звено за производство на редуктори и трансмисионни агрегати за автотракторна и бронетанкова техника, корабни редуктори и др.
     Участъците на цеха са организирани на предметен принцип, което позволява постигане на средно серийно и серийно производство.

В цеха са обособени участъци за:
 1. корпусни детайли и картери, като се обработват на специализирани машини и машини с CNC SYSTEM – Японско производство;
 2. цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени външни зъби. Участъка е оборудван със зъбонарезни машини с възможност за зъбонарязване на цилиндрични зъбни колела с модул 8 и максимален диаметър 600 мм;
  • зъбодълбачни машини “Лоренц” – зъбодълбане на цилиндрични зъбни колела с вътрешни и външни зъби с максимален модул 10мм и максимален диаметър 600мм;
  • зъбнозакръглящи и протяжни машини;
  • машини за финишна обработка на зъбния венец на цилиндрични зъбни колела с прави зъби – “Райсхауер” с максимален модул 8мм; “Нилес” с максимален модул 10мм и максимален диаметър до 500мм: “Хьофлер” с максимален модул 14мм и максимален диаметър до 500мм;
  • шлифовални машини за вътрешно и външно шлифоване с максимален диаметър до 320мм и дължина 1000мм за външни повърхнини и Ф350мм за вътрешни повърхнини;
  • хонинг машини;
 3. участък за обработка на конусни зъбни колела с прави и спирални зъби по система “Глисун”, оборудван с машини “ZFTK 500/2” за конусни зъбни колела с прави зъби с максимален модул до 9мм и машини 528С за спирални зъби с максимален модул до 12мм;
 4. участък за производство на шлицеви валове и муфи, съоръжен с фрезцентрови шлиценарезни и шлицешлифовални машини;
 5. участък ротационни детайли, оборудван с универсални стругове и стругове с CNC SYSTEM, универсални вътрешно и външно шлифовъчни машини;
 6. термичен участък, в който се извършва термообработка на детайли в пещи в защитна среда. Участъкът е оборудван с пещ за нитроцементация, пещ за газово карбонитриране, ТВЧ установка, закаучна преса, галванично отделение. В участъкът се извършват процеси цементация с тегло на зарядка до 400 кг, високо- и нискотемпературно отвръщане, закаляване с тегло на зарядка до 400 кг, дробеструене, помедняване и др.
 7. участък сборъчен – съоръжен е с полуавтоматизирани средства и приспособления за извършване на монтаж, сборка и изпитания на различни възли и агрегати. Съоръжеността на цеха с универсално специализирано и специално оборудване му позволява да усвоява широка гама от редуктори и трансмисионни агрегати.
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД